Voorwaarden Zomeractie

Deelname

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je in Roosendaal een aankoop hebt gedaan boven de € 15,- en je een winkaart met code ontvangen hebt.
 3. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 4. De looptijd van deze actie is 27 juli tot en met 23 augustus.
 5. Iedere winkelier is vrij om hier wel of niet aan deel te nemen.
 6. Binnenstad Roosendaal is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 7. Aan de uitslag van deze winactie kunnen geen rechten worden ontleend.

Uw gegevens

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Roos24 nieuwsbrief.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnen prijzen

Winnaars

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. Na het invoeren van de code krijgt u direct te zien of en wat u gewonnen heeft.
 3. De gewonnen prijs kan opgehaald worden in de aangegeven winkel, met een print van de gewonnen prijs en de winkaart met code.
 4. Prijzen kunnen worden opgehaald tot en met 30 augustus 2020
 5. Binnenstad Roosendaal is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 6. Iedere verkregen winkaart met code biedt opnieuw kansen op een leuke prijs.
 7. Het kan voorkomen dat u meerdere prijzen wint.
 8. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
   

* correspondentie over de winnaar wordt niet op prijs gesteld